Publications

2022

21. Junyin Zhang , Bo Zhang , Junyi Xu , Wanzhou Zhang , and Youjin Deng,  Machine learning for percolation utilizing auxiliary Ising variables, Phys. Rev. E105, 024144 (2022).

20. Da Ke, Wei Zhong, Sergey V Dmitriev, and Daxing Xiong, Unconventional relaxation of hydrodynamic modes in anharmonic chains under strong pressure fluctuations, J. Phys. A: Math. Theor. 55, 055001 (2022).

19.  Hai-Jun ZhouCycle-tree guided attack of random K-core: Spin glass model and efficient message-passing algorithm, Science China: Physics, Mechanics & Astronomy 3: 230511(2022).


2021

18. Sheng Fang, Youjin Deng, and Zongzheng Zhou, Logarithmic finite-size scaling of the self-avoiding walk at four dimensions, Phys. Rev. E 104, 064108 (2021).

17. Xiang-Pei Liu, Xing-Can Yao, Youjin Deng, Yu-Xuan Wang, Xiao-Qiong Wang, Xiaopeng Li, Qijin Chen, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan, Dynamic formation of quasicondensate and spontaneous vortices in a strongly interacting Fermi gas, Phys. Rev. Research 3, 043115 (2021).

16. Junsen Wang, Youjin Deng, and Wei Zheng,Topological Higgs amplitude modes in strongly interacting superfluids, Phys. Rev. A 104, 043328 (2021).

15.  Xue Yu , Yifan Sun & Hai‑Jun Zhou, An adaptive shortest‑solution guided decimation approach to sparse high‑dimensional linear regression, Scientifc Reports, 11:24034 (2021).

14. Minghui Hu, Youjin Deng, and Jian-Ping Lv, Extraordinary-Log Surface Phase Transition in the Three-Dimensional XY Model, Phys. Rev. lett.127, 120603 (2021).

13. Pan Huang, Zhijian Yin, Yun Tian, Jie Yang, Wei Zhong, Chunzhong Li, Cheng Lian, Li Yang, Honglai Liu, Anomalous diffusion in zeolites, Chem. Eng. Sci. 246, 116995 (2021).

12. Fedor Šimkovic, IV, Youjin Deng, and Evgeny Kozik, Superfluid ground state phase diagram of the two-dimensional Hubbard model in the emergent Bardeen-Cooper-Schrieffer regime, Phys. Rev. B 104, L020507 (2021).

11. Cheng Lian, Wei Zhong, Active control of transport through nanopores, Phys. Fluids 33, 071907 (2021).

10. Tianyi Li, Pan Zhang, and Hai-Jun Zhou, Long-loop feedback vertex set and dismantling on bipartite factor graphs, Phys. Rev. E 103, L061302 (2021).

9. Xiang-Pei Liu, Xing-Can Yao, Youjin Deng, Xiao-Qiong Wang, Yu-Xuan Wang, Chun-Jiong Huang, Xiaopeng Li, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan, Universal dynamical scaling of quasi-two-dimensional vortices in a strongly interacting fermionic superfluid, Phys. Rev. Lett. 126, 185302 (2021).

8.  Hai-Jun Zhou and Qinyi Liao, Circumventing spin-glass traps by microcanonical spontaneous symmetry breaking, Phys. Rev. E 103, 042112 (2021).

7. Bao-Zong Wang, Peng-Cheng Hou, Youjin Deng, Kristjan Haule, and Kun Chen, Fermionic sign structure of high-order Feynman diagrams in a many-fermion system, Phys. Rev. B 103, 115141 (2021).

6. Sheng Fang, Zongzheng Zhou, and Youjin Deng, Percolation effects in the Fortuin-Kasteleyn Ising model on the complete graph, Phys. Rev. E 103, 012102 (2021).

5. Wenhui Xu, Junfeng Wang, Hao Hu, and Youjin Deng, Critical polynomialsin the nonplanar and continuum percolation models, Phys. Rev. E 103, 022127 (2021).

4. Jian-Ping Lv, Wanwan Xu, Yanan Sun, Kun Chen, Youjin Deng, Finite-size scaling of O(n) systems at the upper critical dimensionality, National Science Review 8, nwaa212 (2021).


2020

3. Elena A. Korznikova, Vitaly A. Kuzkin, Anton M. Krivtsov, Daxing Xiong, Vakhid A. Gani, Aleksey A. Kudreyko, and Sergey V. Dmitriev, Equilibration of sinusoidal modulation of temperature in linear and nonlinear chains, Phys. Rev. E 102, 062148 (2020).

2. Minghui Hu, Yanan Sun, Dali Wang, Jian-Ping Lv, and Youjin Deng, History-dependent percolation in two dimensions, Phys. Rev. E 102, 052121 (2020).

1. Lei Zhang, Manon Michel, Eren M. Elçi, and Youjin Deng, Loop-Cluster Coupling and Algorithm for Classical Statistical Models, Phys. Rev. Lett. 125, 200603 (2020).